Yazı kategorisi: Genel

DÜNYADAKİ GÖÇLER

İnsanların yaşadıkları toprakları bırakıp çeşitli nedenlerden dolayı yeni bölgelere göç etmesinin temelinde yatan birçok neden vardır. Bu nedenler; ekonomik sorunlar, çevre şartlarındaki bozulmalar eğitim alanındaki yetersizlikler , siyasi sorunlar olarak sıralanabilir.(Enever GÜNAY , Dilek ATILGAN ,Emine SERİN )

İlk insanlardan günümüze kadar geçen sürede insanlar, çeşitli nedenlerle yer değiştirmişlerdir. İlk insanlar, avcılık ve toplayıcılıkla geçindikleri için göçebe yaşamaktaydılar. Bu dönemdeki göçlerin başlıca nedeni daha iyi beslenme koşullarına ulaşmaktı. Bu çaba, değişik şekillerde günümüzde de devam etmektedir.Buna göre ekonomik nedenli göçlere tarih boyunca rastlanmaktadır. Yeni karaların keşfedilmesi, savaşlar, ülke içindeki karışıklıklar, doğal afetler, iklim değişiklikleri ve uluslararası anlaşmalar göçlerin başlıca nedenleridir.

Günümüzde göç bir takım şeylerin özlemi olarak da kendini gösterebiliyor, insanlar kendi ülkelerinde bulamadıkları fırsatları yakalayabilmek için farklı ülkelere bu hayallerin peşine koşabiliyorlar. Biraz da küreselleşme olgusunun getirmiş olduğu şartlardan dolayı göç, özellikle süreli göç bir gereklilik haline gelebiliyor. Örneğin çocuklara iyi eğitim olanaklarının sağlanması, dil öğrenme, belli bir konuda araştırma yapmak, kendini geliştirmek gibi etmenler burada söz konusu.Zorunlu göç dediğimizde şu sıralar akla ilk gelen Suriye’den ülkemize yaşanan göç ve Myanmar’da Budist işkencesinden kaçan Müslümanların göçü. (Öğretim Üyesi Doç. Dr. AbdulfezSüleymanov)


Göç Eden Nüfus Haritası

ABD merkezli tarafsız kuruluş PewAraştırma merkezi tarafından oluşturulan dünyanın göçü ve göçü eden nüfus haritası

Bu harita ve tabloya göre tüm yıllarda en yüksek orana sahip ülke Meksika. Türkiye ise 1990 yılında gidenler ve gelenler olarak toplam 60.000,2000 yılında 80.000,2010 yılında 100.000 ve 2015 yılında 110.000 göç yaşamış bulunuyor.

NEDEN GÖÇ EDİYORUZ?

Göçün sebepleri arasında ekonomik zorunluluklar önde gelir. Kırsal kesimlerde tarım arazilerinin miras yolu ile parçalanması, makinalaşmanın olması, işsizliği ortaya çıkarmış, insanları maddi zorluklara sokmuştur. Büyükşehirlerde iş olanaklarının çok olması, sanayinin gelişmesi, nüfusu kırsaldan şehirlere doğru yönlendirmiştir. Hızlı nüfus artışı şehirlerde, çarpık kentleşme, gecekondulaşma, suç oranlarının artması gibi problemleri ortaya çıkarmıştır.

Son yıllarda bu göç tersine dönmeye, şehirlerden köylere doğru  başladı. Bu göçün sebebi memleketine özlem duyan birinci kuşağın emekli olup doğduğu yerlere dönmesidir. Küçük şehirlerin de kalkınma yaşaması da bunda bir etkendir.

Diğer bir göç türü de eğitim için yapılandır. Farklı şehirlerde gönüllü veya gönülsüz okumak isteyenlerin belli bir süreliğine gerçekleştirdikleri göçtür.

Zorunlu göçlerden en acılı olanı da, savaş sebebi ile olan göçtür ki, bu durumu Suriye’den ülkemize doğru olan mülteci göç akımından görebiliriz. Geçmiş yıllarda ülkemizde terör sebebi ile bazı göçler gerçekleştirilmiş bazı köyler boşaltılmak zorunda kalınmıştı.

Sonuç olarak zorunlu göçler sıkıntı ve üzüntü verir ki, ülkemizde gurbet kavramı böyle doğmuştur.

Kaynakça

  • Abadan-Unat, N.. (2002). Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulus Ötesi Yurttaşlığa.

İstanbul: İstanbul Bilge Üniversitesi Yayınları 

  • Akkaya, T.. (1979). Göç ve Değişme. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları
  • Akıncı, B., Nergiz, A., ve Gedik, E..(2015). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç Ve Toplumsal Kabul, Göç Araştırmaları

Dergisi(TheJournal Of Migration Studıes), 1 (2): 58-83

  • Arslan, İ., Bozgeyik, Y., Ve Alancıoğlu, E.. (2017), Göçün Ekonomik Ve Toplumsal Yansımaları: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmenler Örneği
  • Arslan,       E..       (2017).       Norveç      nüfusunun       yüzde       17’si       göçmen,
  • Aydoğanoğlu, E.. (2007). Uluslararası Emek Göçü, Yasadışı Göç ve Göçmen İstihdamı1, www.emekdunyası.net

http://www.idemahaber.com/dunyanin-goc-eden-nufus-haritasi/

(https://www.cografyaci.gen.tr/goc-nedir-dunyadaki-gocler/)

https://www.yardimcikaynaklar.com/9-neden-goc-ediyoruz-kompozisyonu-sosyal-bilgiler-sayfa-30/

•Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. AbulfezSüleymanov TuruncuDergisi’(https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/176/zorunlu-goc-ve-psikolojik-etkileri

YAZAR : HAYRETTİN KALAY G160218052

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s